Blue Flower

2 et ½ minut er en øvelses hjemmeside ;-)

D-Star ”Call Sign Routing” med ICOM ID-5100.

 

Da D-Star jo er et netværk, hvor de enkelte repeatere er bundet sammen af internet og styret af Reflektor DCS004 (Server) er der forskellige muligheder for at komme rundt på nettet i Danmark eller i udlandet.

En af de meget spændende måder er brug af ”Call Sign Routing”, Call Sign Routing virker på den måde at du sætter det kaldesignal du ønsker at få kontakt med i adressefeltet ”UR” når du så trykker på PTT sendes kaldesignalet til Reflektoren, som laver et opslag i en tabel over trafikken på nettet, når det ønskede kaldesignal så er fundet, bliver dit opkald diageret til udgangen på den repeater hvor kaldesignalet sidst har været aktiv på, selve dit opkald udføres på normal vis.

 Call Sign Routing 01

Call Sign Routing kan aktiveres på to måder, enten ved hjælp af tabellen ”Your Call Sign” (beskrevet i ID-5100 DR mode) men her kan jo kun ligge kendte kaldesignaler… ellers bruges menu [RX>CS] som vist her under, her opbygges en liste med alle hørte kaldesignaler, som det kan ses i øverste linje havde jeg, da billedet blev taget, 12 kaldesignaler i denne liste. 

Call Sign Routing 02 

 

Jeg vælger det kaldesignal jeg ønsker, ved ar trykke på kaldesignalet på skærmen, jeg har her bladet lidt ned i de registrerede kaldesignaler.

 Call Sign Routing 03

 

Som det ses her under har jeg trykket på OZ0JL, og Jørns kaldesignal står nu i ”UR”, så jeg kan bare trykke på PTT og kalde OZ0JL på helt normal vis, reflektoren sørger for at sende mit opkald til den repeater der sidst har hørt OZ0JL. 

Call Sign Routing 04 

 

Så enten kan du finde et kaldesignal i listen, eller når du i opkalds talerummet ”DCS004 B” har fået kontakt, så ligger kaldesignalet på din qso-parten jo klar i menu [RX>CS] så det er nemt for begge parter at skifte til ”Call Sign Routing” så I bare bruger de to nødvendige repeatere… men er der er mere end to med i en QSO er det nok smartere at gå i et andet talerum.

Således ser adresseringen ud under brug af funktionen ”Call Sign Routing”:

                                                         UR: hvem jeg/du kalder…

                                        R1: hvilken repeater går jeg ind på…

                                       R2: hvordan går jeg ud fra repeateren…

                                       MY: mig/dig ;-)

 

Call Sign Routing 05 

 

For at komme tilbage til ”Use Reflector” / CQCQCQ tryk på felter [TO] 

 

Den teoretiske funktion er ens for alle D-Star radioer, men menuerne er garanteret anderledes så RTFM ;-)